Vuoden tarkoitus

missä sinä olet.jpg

Henkinen enneagrammi -vuoden aikana otamme tueksemme henkisen enneagrammin ymmärryksen siitä, kuinka olemisemme perustuu monin tavoin väärinkäsityksille itsestämme, toisista sekä maailmasta. Ymmärrämme yhä selkeämmin, että olemme sisäisesti valtavan paljon rikkaampia, kuin tiesimme.

Enneagrammi kertoo meille sen saman asian, jota kaikki henkiset perinteet ovat valottaneet; olemme menettäneet kehityksemme myötä kontaktin ydinolemukseemme. Tämä ydinolemuksen menetys johtaa paitsi syvän haavan syntymiseen meissä, myös sisällä kummittelevan vajavuuden syntymiseen. Olemme vailla todellista perustaa.

Tämän vajavuuden ympärille ja sitä suojaamaan syntyy se mitä kutsumme egoksi tai persoonallisuudeksi. Egon elämä, nykyihmisen elämä, on siis vailla ydinolemuksemme tukea ja egomme pyrkii ratkaisemaan tätä ongelmaa etsimällä sisältöä maailmasta ja toisista. Enneagrammi auttaa meitä ymmärtämään yhdeksää eri toimintastrategiaa ja tuo meidät myös syvenevän itsetuntemuksen myötä sen toimintastrategian äärelle, johon nojaamme kaikista vahvimmin.

Depositphotos_1194268_original.jpg

Enneagrammi on ihmisolemuksen eri tasojen tiedostamisessa auttava kartta ja työkalu, joka paitsi auttaa tunnistamaan yhä enemmän siitä mille elämämme on rakentunut, antaa myös konkreettisia ohjenuoria ja työkaluja inhimilliseen tervehtymiseen sekä ytimemme tunnistamiseen

Toimintastrategioita voidaan kuvata mm. seuraavasti; 

 • yritys olla täydellinen ja toimia oikein. Emme ole kontaktissa ydinolemuksemme täydellisyyteen.

 • rakkauden antaminen toisille, yrityksenä saada kaipaamansa rakkaus. Emme ole kontaktissa siihen, että olemuksemme on rakastava.

 • menestyminen, tekeminen ja minäkuvan ehostaminen pyrkimyksenä olla riittävä ja löytää ydinolemuksen korvaava "minuus". Emme ole kontaktissa siihen, että asiat tapahtuvat kauttamme luonnollisesti kun olemme kontaktissa ydinolemukseemme.

 • itsen ja toisten kontrollointi yrityksenä säilyttää kokemus stabiilista ja hyväksyttävästä minäkuvasta. Emme ole kontaktissa siihen todelliseen itseemme, joka on autenttinen, syvä ja luova.

 • kiinnipitäminen, pidättäytyminen ja elämästä etäällä pysyminen yrityksenä säilyttää oma erillinen itse. Emme ole kontaktissa siihen, että ydinolemuksemme on loputon resurssi ja tarpeistamme pidetään huolta, jos annamme olemuksemme virrata meissä.

 • epäily, pelkääminen, tuen ja turvan etsiminen yrityksenä selvitä egojen hallitsemassa maailmassa. Emme ole kontaktissa siihen tukeen joka on meissä kun antaudumme luottamaan.

 • suunnittelu ja uusien asioiden kokeminen yrityksenä kokea olevansa kontaktissa spontaaniin elämän virtaan. Emme ole kontaktissa siihen, että ydinolemuksemme on elossa oleva ja luova virta, johon kytkeytymällä elämässämme virtaa inspiraatio ja uuden löytäminen.

 • puolustautuminen, hyökkääminen ja taistelu yrityksenä kokea oma elinvoimansa ja välttääkseen haavoittumasta.. Emme ole kontaktissa siihen sydämemme vahvuuteen, jonka ydinolemuksemme meissä sytyttää.

 • välttely, piilossa pysyminen ”nukahtaminen” suhteessa omaan itseen yrityksenä välttää todellisuus. Emme ole kontaktissa todelliseen merkityksellisyyteemme ja rakastettavuuteemme.

Enneagrammi auttaa meitä ymmärtämään olemuksemme kolmea eri tasoa, mieltä, sydäntä ja kehoa.

Meissä on kolme erilaista olemuspuolta, jotka voivat toimia tasapainossa elämäämme tukien. Nämä kolme olemuspuolta ovat mieli, sydän sekä keho. Enneagrammi auttaa meitä näkemään sen, miten nämä eri olemuspuolemme ovat epätasapainossa. Harmonisesti toimiessaan mieli on kykenevä tietämään, näkemään selkeästi sekä toimimaan rauhan tyyssijana. Epäharmonisesti toimiessaan mieli on levoton, neuroottinen sekä kaavamaisesti samoja asioita toistava. Harmonisesti toimiessaan sydämemme on inspiraation, ilon, myötätunnon, ymmärryksen, rohkeuden ja yhteyden  . Epäharmonisesti toimiessaan tämä olemuspuolemme tuottaa jatkuvasti samoja tunnetiloja ja tekee tiettyjen tunnekokemusten välttelystä ja tavoittelusta pakonomaista. Kehomme on harmonisesti toimiessaan viisauden, elinvoimaisuuden, nautinnon ja optimaalisen toiminnan väline. Epäharmonisesti toimiessaan se reistailee, emme ole kontaktissa sen kautta läsnäoloon ja sen vaistoenergia sekä vietit ovat joko tukahdutettuja tai ylikorostuneesti elämäämme ohjaavia.

Toisen vuoden opetuksen sisältö

 1. Yhdeksän erilaista toimintastrategiaa ja persoonallisuustyyppiä

 2. Mieli, sydän ja keho. Kolme keskusta, kolme erilaista voimavaraa ja kolme erilaista vääristymää, jotka pitävät meitä etäällä näistä voimavaroista. Kolme ryhmää, kehotyypit, tunnetyypit ja mentaaliset tyypit. Jokaisen ryhmän tervehtymisellä on oma lainalaisuutensa ja jokainen ryhmä painii erilaisten haasteiden kanssa.

 3. Ydinolemuksen menettäminen ja narsistinen haava. Teoria reiistä. Mikä on ydinolemus, Essenssi ja miten vapautua etsimästä elämää ja sisältöä elämään ulkoapäin? Enneagrammi ja riippuvuudet.

 4. Yhdeksän erilaista neuroottista elämää. Hyveiden ja paheiden enneagrammi. Enneatyyppien erilaiset varjot

 5. Kuinka enneatyyppisi etääntyy itsestään ja kulkee lähemmäs itseään. Sinun polkusi psykologiseen, emootionaaliseen, keholliseen ja henkiseen tervehtymiseen

 6. Enneagrammi ja sisäinen lapsi. Miten lapsesta kasvaa suuri voimavaramme?

 7. Oman enneatyyppisi ytimessä olevat lahjat. Sinulla on tarkoitus ja tuo tarkoitus on sinun ydinolemuksesi

 8. Enneagrammi ja todellisuuden 9 erilaista olemuspuolta. Todellisuus on erilainen kuin luulemme ja enneatyypit rakentuvat todellisen näkökyvyn, eli väärinkäsityksen ympärille

Depositphotos_28216199_original.jpg

toinen vuosi antaa

 • mahdollisuuden tiedostaa omassa olemuksessa oleva syvä kaavamaisuus sekä sitä laajempi olemuksemme

 • ymmärrystä eri ihmistyyppien toiminnasta

 • selkeitä ohjeita siihen, miten voimme eheytyä ja omistaa yhä enemmän itsestämme

 • lopuksi elämää riittävän kartan ja ymmärryksen omista haasteista ja vahvuuksista

 • kartan, jonka avulla voit kerätä piiloon jääneitä voimavarojasi

 • näkemyksen siihen, miksi tietyt asiat toistuvat elämässäsi

 • mahdollisuuden tunnistaa ja mennä läpi niistä neulansilmistä, joiden välttely heikentää elämämme laatua

 • uudenlaisen ymmärryksen vuorovaikutuksen taustalla toimivista tekijöistä

Keskeisenä päämääränä on tunnistaa myötätuntoisesti yhä enemmän niistä omaa sisäistä ja ulkoista maailmaa hallitsevista kaavoista, jotka estävät meitä olemassa kontaktissa Olemiseen, ytimeemme, itseemme. Se tuo meidät myös yhä syvemmin kontaktiin niiden asioiden kanssa, jotka on annettu meille synnyinlahjoina.

toinen vuosi numeroina ja asioina

Menetelmät: henkinen enneagrammi, radical honesty, avoin jakaminen, gestalt -terapia, itsereflektio, ryhmä -terapian muodot, terapeuttiset hengitysharjoitteet, kundaliinijooga, tantra, erilaiset meditaatiot, Osho -harjoitteet, ja suufilaiset -harjoitteet.

Koostuu: kahdeksasta lähiviikonlopusta, joiden välillä on myös parityöskentelyä ja omatoimisia tehtäviä. Viikonloput alkavat la kello 10.00 ja päättyvät su kello 21.00.

Henkinen enneagrammi- vuoden päivämäärät: 

Matkaa kanssasi tekevät: max 20 osallistujaa + Inhimillisen henkisyyden opettaja Aaro Löf sekä avustaja(t).

Paikka: 

Kustannukset: 1830€ (voidaan maksaa osissa). Varausmaksu 400€ maksetaan varauskuukauden loputtua tai sopimuksen mukaan. Osamaksu koulutuksen toteutumisajan sisällä on mahdollista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ MUKAAN TOISEEN VUOTEEN.

"minulle henkinen enneagrammi on ollut radikaali ymmärryksen, potentiaalin ja rentoutumisen tuoja. Löydän sen avulla yhä uudelleen syvemmälle ja lähemmäksi niitä alueita minussa, joita tietämättäni etsin. Jos minun pitäisi valita yksi työkalu, jonka haluan jakaa, se olisi tämä." - Aaro Löf