Matkan tarkoitus

Entä jos antaisit itsesi olla.jpg

Kiinnostuminen itsestä ja omasta elämästä on ensimmäinen askel matkalla vapauteen ja onnellisuuteen. Tässä tarvitsemme nähdyksi ja kuulluksi tulemista toisten ihmisten avulla. Tarvitsemme myös rohkeutta tulla näkyväksi itse itsellemme.

Toinen askel matkalla on saada tietoa sekä kokemuksia ihmisyyden rajoitteista sekä mielen voimasta. Tarvitsemme sekä teoriatietoa että kokemuksia siitä, miten mielen toiminta näkyy ja tuntuu käytännön elämässämme.

Kolmas askel on vapautua konkreettisemmin elämään todellisempaa, itselle ja muille onnellisuutta tuovaa elämää.

Tämä koulutusvuosi ja matka tukee sinua askeleiden ottamisessa, vahvistaa sinua aidon, luonnollisen itsesi hyväksymisessä ja oman, todellisen elämäsi luomisessa. Vuoden päättyessä olet rohkeampi, tiedostavampi ja energisempi kiinnostava itsesi!

ALLA TIIVISTYS ENSIMMÄISEN VUODEN TEEMOISTA. OSAT LIMITTYVÄT KESKENÄÄN, RAKENTAEN VUODEN AJAN SYVENTYVÄÄ MATKAA.

  • OSA 1. Hyväksyvä läsnäolo. Mitä kokonaisemmaksi ihmiseksi tuleminen tarkoittaa? Kehollinen ja emootionaalinen kokeminen.

  • OSA 2. Id, ego ja superego - kolme sisällämme taistelevaa voimaa. Miten tunnistaa ja oppia kohtaamaan sisäinen tuomari?

  • OSA 3. Aggressio -tiedostettuna voimavara, tiedostamattomana tuhoaja. Rajojen asettaminen. Mitä erilliseksi omaksi itseksi tuleminen vaatii?

  • OSA 4. Keho ja oma kehonkuva. Seksuaalisuus - se osa meissä, joka nauttii, kykenee kontaktiin, leikkii ja luo. Femiini- ja maskuliiniosat meissä.

  • OSA 5. Meditaatio, hiljaisuus, tarkkailu, tarinoista vapautuminen, henki/tietoisuus.

  • OSA 6. Elämäntarinatyöskentely alkaa. Isäsuhde sekä sen merkitys rentouden, itsevarmuuden, sisäisen tuen ja autenttisen itsensä toteuttamisen kannalta.

  • OSA 7. Elämäntarinatyöskentely jatkuu. Äitisuhde ja sen vaikutus ihmissuhteisiimme sekä kykyymme avautua toisille ja säilyä samalla itsenäisinä. Varhaisten vuorovaikutussuhteiden vaikutus tämän päivän ihmissuhteissa.

  • OSA 8. Vuoden päätös ja integrointi. Tulevaisuuteen suuntaaminen. 

MENETELMÄT

Avoin jakaminen, gestalt-terapia, itsereflektointi, ryhmäterapian muodot, terapeuttiset hengitysharjoitteet, kundaliinijooga, tantra, erilaiset meditaatiot ja Osho-harjoitteet. Tiedollinen opetus esille nousseiden teemojen osalta esim. psyyken toimintamalleista, kiintymyssuhteista, vuorovaikutusmalleista, tiedostamattoman mielen varjotoiminnasta ja puolustusmekanismeista.

MITÄ TÄMÄ MATKA EI OLE?

Matka ei ole tarkoitettu ihmisille, jotka tavoittelevat helppoutta eli naminami-menetelmiä elämän haasteiden välttelemiseksi. Tai heille, jotka kaipaavat ensisijaisesti psykoterapiaa omien haavojensa ja traumojensa hoitamiseen. Normaalissa arjessa toimimiseen vaadittavat voimavarat ovat minimi edellytys.

KOOSTUU

Kahdeksasta lähiviikonlopusta, joiden välillä on myös kevyttä parityöskentelyä ja omatoimisia tehtäviä. Tämän lisäksi sinulla on mahdollisuus kuuteen henkilökohtaiseen ohjaukseen ohjaajien kanssa (Johanna + Mikko). Viikonloput alkavat lauantaina klo 10 ja päättyvät neljänä sunnuntaina klo 17 ja neljänä klo 21.

ALKAVAN MATKAN PÄIVÄMÄÄRÄT

30.-31.3., 27.-28.4, 25.-26.5., 3.-4.8., 14.-15.9., 12.-13.10., 9.-10.11. sekä 7.-8.12.2019.

PAIKKA

Koulutuspaikkoina ovat Tanssikoulu Hautomo ja Etelä-Helsingin kansalaisopisto. Kaukaa tuleville on järjestetty yöpyminen omilla liinavaatteilla edulliseen hintaan 15€/yö. Suosittelemme yöpymistä myös muille retriittihengen vahvistamiseksi.

MATKAA KANSSASI TEKEVÄT

DSC_1220.JPG

Maksimissaan 22 osallistujaa + vastaavat ohjaajat Johanna Pesola (psykologi, tantric life coach) sekä Mikko Pahkasalo (Certified High Performance Coach). Meditaatioviikonlopun ohjaa Aaro Löf (Inhimillisen henkisyyden opettaja, kirjailija).

KUSTANNUKSET

2190€, varausmaksu 600€, early bird hinta 1990€ voimassa tammikuun loppuun, Varausmaksu palautetaan vain, jos koulutus ei toteudu. Osamaksu koulutuksen toteutusajan sisällä on mahdollinen.

missä sinä olet.jpg

Ei poppaskonsteja, ei oikoteitä, vaan tilaisuus todelliseen muutokseen, vapauden lisäämiseen ja salassa olevan inhimillisen potentiaalin löytämiseen.